Handels/Træningsbetingelser

Generelle regler for medlemskab hos Horsens Muay Thai
– Gældende pr. 1. August 2012.

Medlemskabet, som er personligt og derfor ikke kan overdrages til andre, giver ret til træning på det tilmeldte hold.

Man skal, på forlangende, kunne fremvise kvittering for indbetalt kontingent/tilmelding.

Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke, med mindre der er blevet betalt dobbelt.

Har man indbetalt medlemsskab via DanKort,  MobilePay eller andre betalingskort er man værende medlem selvom ingen indmelsesformular er udfyldt og disse betingelser er gældende for medlemmet.

Et medlemskab kan overflyttes til et andet hold, såfremt der endnu er ledige pladser på det andet hold og at kontingentet er betalt.

Der tilbagebetales ikke for meget betalt kontingent og der betales altid for et kvartal afgangen. Nye medlemmer skal betale klub gebyr på kr. 250,- såfremt denne opkræves

Der skal meddeles 30 dage før at man ønsker at stoppe sin medvirke i klubben, ellers må Horsens Muay Thai gerne trække medlemsskab på Dankort/Visakort/Mobilepay/Mastercard for et nyt kvartal

Hvis medlemskabet ønskes tilendebragt, bedes dette meddelt til bestyrelsen skriftligt pr. brev eller mail kontakt@horsensmuaythai.dk med det samme.

Samtykke:
Ved opgivelse af mailadresse og mobilnummer, indvilger man i, at Horsens Muay Thai må kontakte medlemmet via e-mail eller sms. Endvidere giver medlemmet samtykke til at Horsens Muay Thai må gemme data om medlemmet, jfr. Persondataloven.

Efter udmedelse slettes alt persondata fra vores siteonline såfremt denne er gemt

Der er 14 dages fortrydelsesret, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun tilbaget til kort og i særlige tilfælde – > kun efter aftale med formanden eller kasseren.

Der modtages betaling fra flg. korttyper:Visakort, Mastercard og MobilePay

Alt udstyr bliver solgt til overpriser – da overskud skal gå til medlemmernes egen aktiviteter.

Udstyr kan kun købes af klubbens medlemmer.

Køb og betaling af abonnement aftaler:
Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at Horsens Muay Thai Forening er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.  Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Horsens Muay Thai forening må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. 

Horsens Muay Thai Forening er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode.Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.  Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.  Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Horsens Muay Thai Forening eller kunden.

Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages skrifligt til Kontakt@Horsensmuaythai.dk

Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes. 

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Horsens Muay Thai ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned.

Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet. 

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Ansvar og regler
Al træning i Horsens Muay Thai sker på eget ansvar. Som medlem af Horsens Muay Thai er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Horsens Muay Thai tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller centerets regler, kan Horsens Muay Thai til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning.

Rygning og alkohol
I Horsens Muay Thai må der ikke ryges eller nydes alkohol. Brud på disse regler medfører bortvisning af centeret uden refusion af kontingentet.

Doping
Horsens Muay Thai arbejder sammen med Anti Doping Danmark. Horsens Muay Thai ønsker, at skabe et godt og rart træningsmiljø for dets medlemmer. Derfor tolererer Horsens Muay Thai ikke bruge af doping i kædens fitnesscentre. Bliver man testet positiv i brug af doping i Horsens May Thai medfører det øjeblikket udelukkelse af centeret.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *